Tag: planetele in casa 10

Casa a X a a Cerului

 admin  August 19, 2022

Casa X: Cuspida sa reprezinta mijlocul cerului (MC); casa unghiulara, semn analogic Capricorn, guvernator analogic Saturn. Cuvinte cheie: acte, cariera,…